Arama yapmak için yazın

Tüketici Hakları

Tüketici Hakem Heyetine Başvuru

fta May 20

Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Nasıl Yapılır?

Tüketici Hakem Heyetleri; mağdur olanla mağduriyet yaratan arasında, tampon görevi görmek ve mahkemelerin yükünü azaltıp aynı zamanda tüketiciyi de uğradığı haksızlığa karşı korumak için vardır. Yani bir nevi; halk kahramanı da diyebiliriz. Tüketici Hakem Heyetine başvuru heyetlerini şuralarda bulabilirsiniz; Bu heyetler * ilçelerde kaymakamlıklarda, illerde ise Sanayi Ticaret İl Müdürlükleri bünyesinde bulunurlar. 

Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Şartları

Gelin şimdi de kimlerin Tüketici Hakem Heyetlerine başvurabileceğine bakalım.*

1) Değeri iki bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, üç bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine, büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise iki bin Türk Lirası ile üç bin Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunludur. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz.

(2) Tüketici hakem heyetleri kendilerine yapılan başvuruları gereğini yapmak üzere kabul etmek zorundadır.

(3) Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine yapılabilir. Tüketici hakem heyetinin bulunmadığı yerlerde ise başvuruların nerelere yapılacağı ve bu başvuruların hangi tüketici hakem heyetince karara bağlanacağı yönetmelikle belirlenir.

(4) Bu maddede belirtilen parasal sınırlar her takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere, o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu artışların hesabında on Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz.

Tüketici yerine avukatı Tüketici Hakem Heyetine başvurabilir mi?

Elbette tüketici veya onun yerine avukatı başvurabilir.  Tüketici diyoruz da tüketici nedir?

Gerçek kişi de tüketicidir, kar amacı gütmeyen tüzel kişiler de tüketicidir. Dolayısıyla şahıslar haricinde örneğin apartman yönetimleri, dernekler veya vakıflar da tüketici sıfatıyla başvurabilirler.

Kaç TL için Hangi Tüketici Hakem Heyetine Başvurabilirsiniz?

Bu kısım netleştiyse şimdi de hangi tüketici hakem heyetine başvurabileceğinize bakalım:  Bu noktada uyuşmazlığın miktarı önemli;

*** Eğer uyuşmazlık yani ortadaki zarar 5,650 liranın altındaysa ikametgahınızın veya şikayet edeceğiniz firmanın adresinin bulunduğu ilçe Tüketici Hakem Heyetine başvurmalısınız. Ancak 5,650 lirayla 8,480 lira arasındaysa bu durumda da Sanayi Ticaret İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan il tüketici hakem heyetine başvurmanız gerekir. Bi önemli husus daha var;**** eğer büyükşehir statüsünde olmayan bir şehirde yaşıyorsanız ve merkezde oturuyorsanız bu durumda 8,540 liranın altındaki tüm uyuşmazlıklar için orda bulunan tüketici hakem heyetine başvurabilirsiniz.

Tüketici Hakem Heyeti ve Mahkemeleri ile ilgili diğer konularımız için tıklayın.

 

YÖNERGELER

*(6502 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 66.Maddesi – Tüketici Hakem Heyetleri; illerde ticaret il müdürü, ilçelerde ise kaymakam veya bunların görevlendireceği bir memur tarafından yürütülür)

**(6502 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 68.Maddesi –

*** ( 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 68 İNCİ VE TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİNİN 6 NCI MADDELERİNDE YER ALAN PARASAL SINIRLARIN ARTIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

  1. Madde –  2019 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:
  2. a) 5.650 (beşbinaltıyüzelli) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,
  3. b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 5.650 (beşbinaltıyüzelli) Türk Lirası ile 8.480 (sekizbindörtyüzseksen) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,
  4. c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 8.480 (sekizbindörtyüzseksen) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 5.650 (beşbinaltıyüzelli) Türk Lirası ile 8.480 (sekizbindörtyüzseksen) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

görevlidir.)

(TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİ 6. Madde C Bendi – Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde üç bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyeti,)

Tags:

Bunları da beğenebilirsiniz