Arama yapmak için yazın

Genel Taşınmaz Mallar

Devremülkten Cayma ve Para İadesi

fta Nis 08

Devremülkten Cayma ve Para İadesi Mümkün mü?

Güzel ve insan onuruna yakışır bir yerde, bir tesiste yazın en azından 15 gün tatil yapıp yılın yorgunluğu atmak herkesin hakkı. Bazılarımız bunu yapabilmek için dişinden tırnağından ayırıp biriktirdiğiyle bir devremülk satın alıyor. Evet devremülk! Sonra da Devremülkü iade etmek yani devremülkten cayma ve para iadesi için yollar arıyor.

Devremülk için sizi götürüp tesisleri gezdirirler, hizmetlerini ballandıra ballandıra anlatırlar. Bir izzet bir ikram; kendinizi İngiliz parasının üstündeki Kraliçe Elizabeth sanırsınız. O havayla da basarsınız imzayı. Sonra gelsin ödeyemeyeceğiniz taksitler. (1) Devremülkten cayma ve para iadesi istediğinizde ise herşey değişir.

Devremülk Taksitlerini Ödeyemezseniz Ne olur?

Evet; çoğunlukla devremülkün satışı taksitle yapılır ve taksitleri zamanında ödeyemediğinizde satıcı ne yapar biliyor musunuz? (2)

Devremülk iptalinde ödediğiniz taksitleri geri alabilir misiniz?

Devremülk cayma ve para iadesi isteğiniz ile birlikte satıcı firma gözünüzün yaşına bakmadan, vadesi gelmiş taksitlerin veya geri kalan satış bedelinin tamamının bir defada ödenmesini isteyebilir ya da sözleşmeden dönebilir. Tabi kanun bu konuda lütfedip satıcıya diyorki; bak sana hak verdik ama bu hakları kullanmadan önce devremülk sahibine (3) en az on beş günlük bir süre tanımak zorundasın. Diyelimki satıcı, vadesi gelmiş gelmemiş tüm taksitlerin ödenmesini talep ediyor. Bu durumda daha önce ödediğiniz taksitlerin iadesini talep etme hakkınız maalesef yok.

Ancak; eğer satıcı sözleşmeden dönerse, (4) yani gaza gelip taksidin de senin de canın cehenneme derse her iki taraf aldığını geri vermekle yükümlüdür. Yani; bu durumda siz güle oynaya devre mülkü iade edersiniz, satıcı da daha önce ödediğiniz taksit bedellerini size geri verir.

Sözleşme iptalinde yani Devremülkü kullandığınız süre için tazminat istenirse

Bununla birlikte satıcı; sizden ayrıca devremülkü kullandığınız için makul bir kullanım bedeli ve devre mülkü kullandığınız için değeri azalmışsa tazminat da isteyebilir. Satıcının böyle bir talebi varsa  sizin ikametgâhınızın olduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesine başvurması gerekir. Bunun için zamanaşımı süresi ise sözleşmeyi yaptığınız tarihten itibaren 10 yıldır.

Devremülk için bu zamanaşımında önemli nokta ise; iade ettiğiniz tarih değil, sözleşme yaptığınız tarihin esas alınmasıdır.

 

Yönergeler;

1 (Türk Borçlar Kanunu 253.maddesi – devremülklerde  taksitle satım hükümleri uygulanır)

2 (Türk Borçlar Kanunu 259, Madde – Alıcı taksitleri ödemede temerrüde düşerse satıcı, muaccel olmuş taksitlerin veya geri kalan satış bedelinin tamamının bir defada ödenmesini isteyebilir ya da sözleşmeden dönebilir. )

3 (Türk Borçlar Kanunu 259. Madde – 15 Günlük Yasal Süre)

4 (Türk Borçlar Kanunu – 260. Madde – Satıcının sözleşmeden Dönmesi)

5 (Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu – 10. Madde – Yetkili Yer Mahkemesi)

Tags:

Bunları da beğenebilirsiniz