Arama yapmak için yazın

Genel

Size Bir İcra Tebligatı Gelmesi Halinde Ne Yapmanız Gerekir?

fta Nis 08

Bana göre hukukun en kilit noktası tebligattır. Zira şairin “dünyayı güzellikler kurtaracak ve bir insanı sevmekle başlayacak herşey” dediği gibi; davalar ve takipler de tebligatların gönderilmesiyle başlar. Tebligatlar usulüne göre ve usulsüz yapılanlar olarak ikiye ayrılırlar. Buradaki önemli sorun; tebligatları teslim eden posta görevlilerinden bazılarının bu konuda yetersiz eğitim almamış olmaları. (TEBLİGAT KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK 53. Madde – Usulüne aykırı yapılmış tebligat muhatap tarafından alınmamış kabul edilir.)

Usulsüz tebligat nedeniyle kararın iptal edilebilip icra takibinin durabilir. Bazı suçlular tebligatın usulsüz yapılması nedeniyle itirazda bulunup zaman kazanıp sırra kadem basabiliyorlar.  Nasıl olmasın; TEBLİGAT KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK 79. Madde – adres kayıt sistemine göre düzenlenecek tebliğ zarfı açık mavi renkte bastırılır.)

Açık mavi renkte icra tebligatı nedir?

Örneğin icra takibinde borçlunun mernis adresine gönderilecek tebligatın açık mavi renkli olması gerektiği hususunu bırakın avukatları, icra personellerinin birçoğu da bilmiyor. Haliyle vatandaşın bilmemesi gayet normal. Kaldı ki; açık mavi renkte gönderilmeyen bir tebligatın usulüne aykırı olduğunu belirtirsem işin ciddiyetini bi nebze göstermiş olurum diye düşünüyorum.

İşte tüm bu bilgiler ışığında; Azrail’in mutlaka kapımızı çalacağı gerçeği gibi herkes yaşam içinde bi şekilde tebligatla muhatap oluyor.

Kapıya bırakılan icra tebligatı alınmalı mı?

Örneğin evinize tebligat geldi ama evde yoksunuz; (Tebligat Kanunu 21. Madde –  tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza mukabilinde teslim eder / gösterilen adresteki binanın kapısına ihbarnameyi yapıştırır / İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır) Görevli kişi kapınıza bir haber kağıdı yapıştırır, saat kaçta geldiğini yazıp tebligatı muhtarlığa bıraktığını belirtir. Siz gidip muhtardan alsanız da almasanız da muhtarlığa bırakılan tebligat geçerli sayılır ve teslim tarihi de haber kağıdının kapınıza yapıştırıldığı tarihten sonraki gün başlar. Bu yüzen kapınıza gelen tebligatları mutlaka almanızda yarar var.

İcra tebligatına itiraz kaç gündür?

Hiç değilse icra takibiyle kim tarafından icraya verildiğinizi öğrenmiş olursunuz,çünkü buna karşı duruma göre 5 gün veya 7 gün itiraz süreniz var. Eğer siz almazsanız ve muhtara giderse bu süre yine işlemeye devam eder fakat siz tebligatın içeriğini bilmediğiniz için nereye nasıl itiraz edeceğinize dair da bilgi sahibi olmayacaksınız.

Misafiriniz icra tebligatını alırsa ne olur?

Biliyor musunuz mesela evinizde misafir var ve kapıyı kendisi açıp tebligatı aldı, siz de o an müsait değildiniz ve size söylemediği için de haberiniz olmadı, işte bu tebligatta usulsüz tebligattır ve bundan dolayı bi zararınız oluşursa (Türk Borçlar Kanunu’na göre; haksız fiilden dolayı gördüğünüz zararın giderilmesi için tazminat davası açabilirsiniz. Bu dava, zarar veren kişinin yerleşim yerinde bulunan Asliye Hukuk Mahkemesinde açılabilir..) hem tebligatı teslim eden posta görevlisine hem de teslim alan kişiye karşı dava açıp zararınızı talep etme hakkınız doğar.

Tags: