Arama yapmak için yazın

Genel Tüketici Hakları

Tüketici Hakem Heyeti Başvuru Dilekçesi ve Yöntemleri Nelerdir?

fta May 13

Tüketici Hakem Heyetine sözlü başvuruda bulunabilir miyim?

*Uyuşmazlıklarla ilgili başvuru, uyuşmazlık konusunu içeren dilekçenin, varsa delil oluşturan ilgili belgelerle birlikte tüketici hakem heyetine verilmesiyle yapılır. Yani Tüketici Hakem Heyetlerine SÖZLÜ başvuru yapamazsınız. Başvurunuz mutlaka yazılı dilekçeyle olmalı.

 

Tüketici Hakem Heyeti’ne yazılan dilekçenin içeriğinin nasıl olmalı?

Başvuru formu kullanılmadan yapılan başvurularda; başvuru sahibinin adı, soyadı, TC Kimlik Numarası, adresi ve varsa diğer iletişim bilgileri, uyuşmazlık değeri ve talebi ile şikayet edilene ilişkin bilgilere yer verilmesi zorunludur.

Bunları sırasıyla belirtecek olursak;

1) Konu yani şikayet ettiğiniz durum,

2) Adınız-soyadınız,

3) TC Kimlik Numaranız,

4) Yasal adresiniz ve varsa e-mail gibi diğer iletişim bilgileriniz,

5) Uyuşmazlık değeri, ve son olarak şikayetçi olduğunuz kişiye yada firmaya ilişkin bilgiler.

Tüketici Hakem Heyetine Nasıl Başvurulur Hangi Başvuru Şekli Size Uygun?

Tüketici hakem heyetine 3 farklı başvuru yöntemi mevcut;

  1. Elektronik ortamda yapılan başvuruların e-devlet kapısı üzerinden veya Tüketici Bilgi Sistemi ile yapılması zorunludur. Eğer e-devlet üzerinden başvuru yapacaksanız;  Tüketici Bilgi Sistemi üzerinden önünüze gelecek başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmalısınız. Elinizde bulunan fiş, fatura gibi belgeleri sisteme yüklemeli ve başvurunuzu elektronik imza veya mobil imzayla imzalamalısınız. Bunlar;
  • Doğrudan yerine giderek başvuruda bulunmak,
  •  e-devlet üzerinden başvuruda bulunmak,
  • Posta yoluyla başvuruda bulunmak.

2.Eğer siz gidip doğrudan yerinde başvuru yapacaksanız; hazırladığınız dilekçeye elinizde bulunan fatura-fiş-dekont gibi belgelerin ikişer kopyasını da ekleyerek Tüketici Hakem Heyetine vermelisiniz.

3.Diyelimki Tüketici hakem heyetine e-devlet üzerinden başvuracaksınız ama elektronik imzanız yok.**** İşte bu durumda başvurunuzun geçerli olabilmesi için  doldurduğunuz başvuru formunun çıktısını aldıktan sonra imzalayıp elinizdeki belgelerinizle birlikte ikişer kopyasını; posta yoluyla veya elden ulaştırmalısınız. Peki bunun için ne kadar zamanınız var? İnternette başvuru yapıp dilekçe hazırladığınız tarih var ya, işte o tarihinden itibaren 15 gün içinde belgenizin elinizden çıkmış olması gerekir.

Tüm bunların dışında unutmamanız gereken 2 önemli husus var;

Birincisi; Tüketici hakem heyetine başvurmak için hangi yolu tercih ederseniz edin; belgelerin asılları sizde kalmalı. Diğeri önemli husus ise; bilgileri eksik doldurmanız halinde başvurunuzun kabul edilmeyeceği. Ayrıca; hangi şekilde başvuru yaparsanız yapın, sizden herhangi bir ücret talep alınmayacaktır.

 

 

 

   • *(TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİ 11.MADDE)
  • **(TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİ 11.MADDE
  • ***TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİ 11.MADDE /4. FIKRA
  • ****TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİ 11.MADDE/5.FIKRA
Tags: