Arama yapmak için yazın

Tüketici Hakları

Kurs ücreti iadesi nasıl olur?

fta May 02

Kurslar çeşitliliği insanın balını döndürüyor. Siz de bir kurs seçtiniz ama memnun değilsiniz. Peki kurs ücreti iadesi nasıl olur?

Verim alamadığınız kursa ödediğiniz ücretin iadesini mutlaka talep edin

Aristo’nun insan sosyal bir hayvandır sözünden yola çıkacak olursak; gerek eğitimimizi pekiştirmek, gerek dil öğrenimi, gerek enstrünman gerekse de teknik beceriler açısından açılmış yüzlerce farklı kurs var. Bu kurslarda öğretici anlamında donanımlı öğretmenler olduğu kadar,amacı sadece para kazanmak olup yeterli donanıma sahip olmayan kişiler de mevcut. Tabi bunu anlayabilmek için kursa kaydolmak ve deneyimlemek gerekiyor. Siz de bir kursa başlamak istediniz ve çoğumuzun yaptığı gibi internetten bulduğunuz bir kurs ile iletişime geçerek kaydınızı yaptınız. Burada alacağınız ürün fiziki bir ürün değil, bir “hizmet” olacaktır.

Hizmet nedir?

Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan mal sağlama dışındaki her türlü faaliyettir. Evet, kaydınız yapıldı, ödemenizi gerçekleştirdiniz. Fakat öğreticinin tecrübesi veya anlatma becerisi sizin için yeterli değil veya siz verim alamadığınızı farkettiniz*. Belki de yapılan reklamlar nedeniyle yanlış bilgilendirildiniz ve bu sebeple şu anda mağdur durumdasınız.

AYIPLI HİZMET NEDİR VE HAKLARINIZ NELER?

Haklarınızı tek tek sayacak olursak;**

a) Sözleşmeden dönme,

b) İmkân varsa, hizmeti başka bir eğitmenden almak,

c) Ayılı hizmet konusunda belli bir oranda indirim veya ödenenin bir kısmının iadesini isteme haklarından birisini kullanabilirsiniz.

Yani dilerseniz yaptığınız sözleşmeden dönüp ödediğinizin iadesini talep edebilirsiniz veya hizmetin başka bir öğretmen tarafından size yeniden verilmesini isteyebilirsiniz ya da düşük yani ayıplı hizmet oranında ödediğiniz bedelin bir kısmının size iadesini talep edebilirsiniz.

Eğer sözleşmeyi sona erdirmeniz  durumun haklı görülemiyorsa yani örneğin kursun ortalarında bunu talep ettiyseniz burada sizin iyiniyetli olmadığınız düşünülebilir. Bu durumda sadece bedelden indirim yapılmasıyla yetinmeniz gerekir.

Ayrıca; bu haklarınızdan birini kullanırken tazminat da isteyebilirsiniz. Çünkü siz de zaman kaybına uğramış oluyorsunuz ve zaman geri gelmeyen tek şeydir. Size bu hizmeti veren kişi veya firma; seçtiğiniz talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Eğer yerine getirmezse; bu durumda tüketici hakem heyetine başvuru yolunu tercih etmeniz gerekecek. Bu konuyu ayrıntılı olarak anlattığımız videoyu izlerseniz başvurunuz açısından sağlıklı bir yol izlemenizi sağlayacaktır.

*(Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 13. Madde – Hizmet veren tarafından bildirilen, internet portalında veya reklam ve ilanlarında yer alan özellikleri taşımayan ya da yararlanma amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren hizmetler ayıplıdır.)

** (Türk Borçlar Kanunu 227. Madde + Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 13. Madde – Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 11. Maddesi – Tüketicinin seçimlik hakları )

Tags: