Arama yapmak için yazın

Genel Tüketici Hakları

Kredi Kartı Aidatı Zorunlu mu?

fta Nis 08

Kredi kartı aidatı zorunlu mu sorusunu yanıtlamak için öncelikle kredi kartı yıllık aidatının hukuki dayanağına bakmak lazım. Siz kredi kartı almak için bankadan içeri girdiğiniz ve sıra numarasını aldığınız o an var ya, işte o andan itibaren banka ile çok uzun sürecek bir gönül bağı kurmanın ilk adımını atmış oluyorsunuz. Birazdan ekranda numaranız yanacak ve banka ile aranızdaki bağı sağlayacak olan banka temsilciniz belirlenecek. Sırada, bankanın sizi uygun bulup bulmadığına dair sorulacak birkaç soru ve neticesinde size uzatılan ve imza attıkça bitmek bilmeyen sözleşmenin önünüze konması var.  

Hadi itiraf edin; kredi kartıyla neler alacağınıza dair düşünceler gözünüzün önünden geçtikçe sözleşmenin başlıklarına bile bakmadan sayfaları imzalıyorsunuz. Şaka bir yana; çoğumuzun ortak derdi o kredi kartıyla evimizin geçimine katkıda bulunmaya çalışmak. Çünkü gırtlağımıza kadar dayanan borç yükünü ancak bu şekilde bi nebze bertaraf edebiliyoruz. Sonunda sözleşme imzalanma aşaması bitti ve artık deriiin bir oooh çekebilirsiniz. Çünkü artık sizin de henüz harcamadan borçlandığınız nur topu gibi bi kredi kartınız var.Kredi Kartı

Aidatı Zorunlu mu, ne zaman imzaladınız?

Tabi banka çalışanları sizinle bu kadar güzel ilgilenirken – banka kendi parasını sizin hizmetinize sunarken – size mailler ve sms ler gönderirken bunların elbette bir bedeli olacak,di mi ama 🙂 İşte bu bedele kredi kartı yıllık aidatı” denir ve bu bedelin tek dayanağı,yalnızca imzaladığınız o kredi sözleşmesidir. Evet evet,doğru duydunuz.

Bakın herhangi bir kanunda kredi kartı yıllık aidatına dair düzenleme yok,banka kendini yalnızca sizin bol bol imzaladığınız o kredi kartı sözleşmesiyle güvence altına alır veya aldığını sanır.  Banka bunu aslında zorla yaptırmaz,siz gönüllü olarak kabul edersiniz ama aslında farkında bile değilsinizdir. Zaten farkına vardığınız zaman; bankadan kredi kartı için yıllık olarak sizden kesilen aidatların iadesini talep ediyorsunuz değil mi ? (Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 5. Maddesi-Haksız şart; tüketiciyle müzakere edilmeden sözleşmeye dâhil edilen ve tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde dürüstlük kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme şartlarıdır.)  İşte bu yüzden; size kredi kartı sözleşmesini imzalatan banka görevlisinden sözleşmenin bir örneğini size vermesini talep edin. (Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 4. Maddesine göre bu kanunla düzenlenmesi öngörülen sözleşmeler anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde düzenlenir ve bunların bir nüshası kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilir.)  

Sonuçta sözleşmeye el yazınızla  “Sözleşmenin bir nüshasını elden aldım.”  yazıyorsunuz, dolayısıyla bu sizin tabii hakkınız. Diyelimki; telefon yoluyla kredi kartı başvurunuz alındı.Bu durumda da size konuya ilişkin belge ulaştırmak veya en azından yazılı olarak elinizde bulunması gereken bir mail göndermek durumundalar. Aksi taktirde ispat yükü bankadadır.  Hem nasılsa aidatların iadesi için tüketici hakem heyetleri nezdinde bankayla muhatap olmak durumunda kalacaksınız. Bu açıdan da sözleşmenin bir örneğinin elinizde bulunması süreci hızlandıracaktır. (Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 4. Maddesine göre bu kanunla düzenlenmesi öngörülen sözleşmeler ile bilgilendirmeler en az on iki punto büyüklüğünde olmalıdır) Ayrıca; sözleşmenizin yazı boyutunun en az oniki punto olması gerektiğini de unutmayın.

Tags: