Arama yapmak için yazın

Genel Tazminat Davaları

Selden zarar gören araçlar

fta Tem 11

Selden zarar gören araçlar, evler ve işyerleri

Sel suları her yıl sonbahar ve kış aylarında gelip özellikle giriş katta veya kot altında yaşayan vatandaşların evlerini ve iş yerlerini basıyor.  Mobilyalar perişan oluyor, evler  oturulamaz, ofisler iş yapılamaz hale geliyor. Rutubet, nem derken yeniden boya yapmak, yeni mobilyalar almak durumunda kalıyorsunuz. Bu süre zarfında akraba eş dostta kalmak zorunda olmanız da cabası. Suya kapılıp giden yada su içinde bir bölümü yada tamamı kullanılmaz hale gelen selden zarar gören araçlar da çokça rastalanılan durumlardan.

Sel nedeniyle taşan derelerin köprüleri, yolları yutması, araçların sürücüleriyle birlikte mahsur kalmaları veya sel sularına kapılıp yaşamlarını kaybetmeleri gibi trajik ve hassas yüzü de var.

Selden zarar gören araçlar, evler ve iş yerleri nereye dilekçe vermeli

İşte bu anlamda zarara uğradıysanız; öncelikle buna sebep olan idareden (bu belediye de olabilir, valilik de çevre ve şehircilik bakanlığı da) (1) zararınızın giderilmesini yazılı olarak bir dilekçe ile talep etmelisiniz. Şüphesiz dilekçenizi doğru hazırlamanız oldukça önemli, çünkü zarar tespitinin yapılması gerekiyor.

Sonuçta idare sizin nasıl bir zarara uğradığınızı bilmek isteyecek, hatta kendisi hasar tespit komisyonu oluşturup gelip yerinde zararı tespit etmeye çalışacaktır.

Selden zarar gören araçlar, evler ve iş yerleri tazminatı için ne kadar zamanınız var?

**Eğer dilekçenizi oluşturduysanız; bu durumda zararı öğrendiğiniz tarihten itibaren 1 yıl; her halükarda olayın gerçekleşmesinden itibaren 5 yıl içerisinde idareye verilmelidir. Diyelimki talepte bulundunuz; idare ya talebinizi yazılı olarak reddedecek ya da talepte bulunduğunuz tarihten itibaren 60 gün boyunca hiçbir cevap vermeyecek. Zaten bu da yine talebinizi reddettiği anlamına gelir.Yani burda sükut ikrardan gelmez, redden gelir.

Sel suları tazminat talebiniz reddedilirse ne yapabilirsiniz? 

Eğer talebiniz yazılı olarak reddedildiyse, red yazısını aldığınız günden itibaren 60 gün içinde idarenin bulunduğu yerdeki İdare Mahkemesine zararınızın giderilmesi talebiyle tazminat davası açabilirsiniz. ***Buna “tam yargı davası” denir.

Unutmayın; eğer idareye başvurduğunuz günden itibaren 60 gün boyunca susup hiçbir cevap vermezse de yine o 60. günün sonundan başlayıp 60 gün içerisinde “tam yargı davası” açma hakkınız doğuyor.

Sel sularının evinize,işyerinize veya arabanıza verdiği zararları doğru zamanda talep edin

Yönergeler

1 (Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 125, Madde – İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür.)

** (İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 13. Maddesi – idareden zararınızın giderilmesini yazılı olarak bir dilekçe ile talep ediniz. Bu talebiniz, zararı öğrendiğiniz tarihten itibaren 1 yıl; her halde olayın gerçekleşmesinden itibaren 5 yıl içerisinde idareye verilmelidir. Talebiniz reddedilirse ya da 60 gün içerisinde idare, talebinize cevap vermezse, ret yazısının tarafınıza bildirildiği ya da idarenin cevap vermediği 60 günün sonundan itibaren, yine 60 gün içerisinde idarenin bulunduğu yerdeki İdare Mahkemesine zararınızın giderilmesi talebiyle dava açabilirsiniz.

***(İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 13. Maddesi – Tam Yargı Davası)

 

 

Tags: