Arama yapmak için yazın

Tazminat Davaları

Sel zararları tazminat talebinde delillere dikkat

fta Tem 19

Sel Zararları Tazminat Talebi

Bir şekilde evinizi, iş yerinizi sel bastı veya aracınız selden dolayı hasar gördü. Siz de sel zararları tazminat talebi ile devletin şefkatli kollarına ve su katılmamış adaletine güvenerek yine devlet aleyhine (1) idare mahkemesinde tam yargı davası açtınız. İşte bunun için en çok ihtiyaç duyacağınız konu delillerdir. Çünkü tam yargı davası açarken zararınızı mutlaka delillerle ispatlamak zorundasınız.

Sel Zararları Tazminat Davası İçin Delil Tespiti Nasıl Yapılır?

Sel zararı tazminat davası için zararınıza ilişkin delillerin derhal tespitini yaptırmanız gerekir. O halde  bunun için nasıl bir yol izlemeniz gerektiğini anlatalım;

  1. Öncelikle sel baskının olduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesine başvuruyorsunuz. Mahkeme kalemine yani mahkemenin yazı işlerini yürüten birime giderek; doğal afet bölgesinde afete maruz kaldığınızı belirtip, bu konuda açacağınız davaya ilişkin delillerin tespitini talep ediyorsunuz. Bunu bir dilekçeyle belirtiyorsunuz.
  2. Eğer sözlü olarak başvuracaksanız onlar da tutanağa kaydediyorlar ve başvurunuzu alıyorlar.

Sel Zararları Tazminat Dilekçesi

Sel zararı tazminat dilekçesi nasıl yazılmalı, içinde neler olmalı?

İspat edilecek olayın ne olduğu ve tanıklarla bilirkişiye sorulacak sorulara ilişkin konular sel tazminatı dilekçesinde yer almalıdır.

Kimler Sel Zararı Tazminatı İçin Başvurabilir

Ölüm, kayıp olma veya yaralanma gibi nedenlerle delil tespiti yaptıramayacak halde olanların eşleri veya üçüncü dereceye kadar kan veya sıhri akrabaları da delil tespiti isteminde bulunabilirler.

Unutmayın; delil tespitine ilişkin başvurular, mahkemece öncelikle incelenir ve karara bağlanır. Şüphesiz hiçbir tazminat kaybınızı telafi edemez ancak tazminat ödenebilir ve o kusur başkalarının canı yanmaması için onarılabilir.

 

Sel suları evinize, işyerinize veya arabanıza zarar verirse kusur kime aittir?

Sel basmasında zararı zamanında talep etmek 

 

YÖNERGELER

  1. İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 13. Maddesi – Tam Yargı Davası.
  2. Hukuk Muhakemeleri Kanunu 401. maddesi – Sulh Hukuk Mahkemesi yetkilidir.
  3. Doğal Afet Bölgelerinde Afetten Kaynaklanan Hukuki Uyuşmazlıkların Çözümüne ve Bazı İşlemlerin Kolaylaştırılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulü Hakkında Kanun’un 1.maddesi-Ölüm, gaiplik veya yaralanma gibi nedenlerle delil tespiti yaptıramayacak durumda olanların eşleri ile üçüncü dereceye kadar kan veya sıhri akrabaları da delil tespiti isteminde bulunabilirler. Delil tespitine ilişkin başvurular, mahkemece öncelikle incelenir ve karara bağlanır.
Tags: