Arama yapmak için yazın

Tüketici Hakları

Paket Tur Alırken Bunlara Dikkat! Paket Tur Nedir?

fta May 22

Paket Tur Nedir ?

Bir hizmete paket tur diyebilmek için; bir kere o hizmetin yirmi dört saatten fazla olması veya en azından bir geceyi kapsaması gerekiyor. Bunun dışında, ulaştırma, konaklama ve ayrıca bunların haricindeki turistik hizmetlerden en az ikisini herşey dahil formatta satın almış olmanız gerekiyor. Ayrıca; acenteyle aranızda paket tur için mutlaka yazılı bir sözleşme düzenlenmiş olmalıdır.

Paket Tur Alırken Bunlara Dikkat

Sözlü şekilde yapılan paket tur sözleşmelerinin geçersizdir.

2007 yılında hayatımıza giren zorunlu tur sigortası uygulamasını sırf fiyatı arttırdığı için küçük çaplı birçok turizm şirketi uygulamıyor. Uygulamadığı gibi de siz farkında olmadan size imzalattığı belgelerden birisinin arasına da “sigorta yaptırmak istemiyorum” ibaresini ekleyerek sorumluluktan kurtulmaya çalışıyorlar.*

 Zorunlu Tur Sigortasını acentanıza yaptırın. Çünkü;

Bir kere tatilde kaza geçirirseniz veya hastalanırsanız, masraflarınızı karşılar. Tabi kanun burada bir sınır koyar ve sigorta şirketi en az paket tur için ödediğiniz bedel kadar ödeme yapar.

Acente iflas etse bile bu sigorta sayesinde paket tur bedelinizi sigorta şirketinden alma hakkınız olur.  Lütfen bu konuda hassas davranın çünkü bi acente size zorunlu paket tur sigortası yapmıyorsa o firmanın tatil esnasında da sıkıntı çıkarabileceğini aklınızın bir tarafına yazın.

 

Yönergeler

* 01:04 Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu, 12. Madde – Seyahat acentaları, Türkiye’de satılan paket turlarda: a) Düzenledikleri paket tur kapsamında; müşteriye taahhüt ettikleri hizmetlerin acentanın iflası da dahil olmak üzere herhangi bir nedenle verilmemesi veya taahhüt edilen şekilde verilmemesinden kaynaklanabilecek sorumluluklarını sigorta ettirmek zorundadır. Bu durumda sigortacının sorumluluğu en az paket tur bedeli kadar olmalıdır. Müşteri, sigorta kapsamındaki zararını doğrudan doğruya sigorta şirketinden talep edebilir. Seyahat acentaları ve sigorta şirketleri, sigorta sözleşmelerini yaptıkları andan itibaren beş iş günü içerisinde sözleşmenin bir örneğini Bakanlığa göndermekle yükümlüdürler. Sözleşmenin süresinden önce sona ermesi halinde, bu durum aynı süre içerisinde seyahat acentaları ve sigorta şirketleri tarafından Bakanlığa bildirilir. İlgili branşta ruhsatı bulunan sigorta şirketlerinin paket tur sigortası yapmaları zorunludur. Hazine Müsteşarlığı gerekli durumlarda sigorta primlerini belirlemeye yetkilidir. b) Paket tur sözleşmesi düzenlenirken, müşteriye; 1- Müşterinin kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masraflarını, 2- Her türlü kazadan doğan zararını ve tedavi masraflarını, poliçe limiti kadar karşılayacak şekilde sigorta ettirilebileceğini bildirmekle yükümlüdürler.

Tags: