Arama yapmak için yazın

Borç-icra

İcra Menfi Tespit Davası Nedir? I Herkese Hukuk

fta Şub 14

İcrayı Durdurmak için Menfi Tespit Davası Açılabilir mi?

İşte huzurlarınızda icra menfi tespit davası. Başka bir deyişle; borçlu açısından “Yemin billah olsun benim borcum yok” cümlesinin dava anlamında vücut bulmuş hali olan dava türü.  Ödenemeyen çekler, senetler, krediler, kredi kartları sonrası gelen icra takiplerine itiraz etmek için açacağınız dava için harç yatırmanız gerek.

Harç Teminat Bedeli Ne Kadar?

İcra takibi AÇILMADAN;

Hadi diyelim ki borçlusunuz.  (1) Size henüz icra takibi açılmamışken borçlu olmadığınızın tespiti için menfi tespit davası  açabilirsiniz.

Davayı açtığınızda, (2) toplam alacağın %15’inden aşağı olmamak üzere teminat yatırırsanız; hakim daha sonra açılan icra takibinin durdurulması hakkında ihtiyati tedbir kararı verebilir. Bakın verebilir diyorum, verir demiyorum, burası önemli.

İcra takibi AÇILDIKTAN SONRA;

Diyelim ki; icra takibinden sonra menfi tespit davası açtınız. Bu durumda hakim, icra takibinin ihtiyaten durdurulmasına karar veremez. Siz de; alacaklının icra veznesindeki parayı alamaması için mahkemeden ihtiyati tedbir talep edebilirsiniz. Bunun için de toplam alacağın %15’inden az olmamak üzere bir teminat göstermeniz gerekir.

Kuşkusuz mahkeme bu %15’lik bedeli  “gecikmeden dolayı alacaklının uğrayabileceği olası zararları karşılamak” maksadıyla kabul edebilir.

1) Menfi Tespit Davası OLUMUSUZ Sonuçlanırsa Ne Olur?

Ve sonunda dava görüldü ve aleyhinize karar çıktı. Hani siz teminatı yatırdığınız için alacaklı icra veznesindeki parayı alamadı, işini göremedi ve bu yüzden zarara uğradı ya, işte hakim sizden aldığı o %15’lik teminatın alacaklıya “zararına karşılık” verilmesine karar verir. İhtiyati tedbir ortadan kalkar ve icra takibi son hız kaldığı yerden devam eder.  

2) Menfi Tespit Davası OLUMLU Sonuçlanırsa Ne Olur?

Bununla birlikte; dava sizin lehinize de sonuçlanabilir; o durumda icra takibi hemen durur ve mahkemenin kararının kesinleşmesiyle birlikte o icra takibi hiç açılmamış sayılır. Ayrıca, bu dava nedeniyle uğradığınız zararın alacaklıdan alınıp size verilmesine karar verilir ki bu zarar, dava konusu olan alacağın %20’sinden aşağı değildir. Yani aradaki sorun 10.000 Liraysa sizin lehinize en az 2.000 lira tazminata hükmedilir.  

Ancak eğer siz dava esnasında ihtiyati tedbir kararı aldırmadıysanız ve borcu da bir şekilde ödediyseniz alacağınızı sizin için biçilmiş kaftan olan istirdat davasıyla talep edebilirsiniz. İstirdat Davasıyla ilgili detaylı bilgilere burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

Yönergeler;

1 (İcra İflas Kanunu 72. Madde – Borçlu, icra takibinden önce veya takip sırasında borçlu bulunmadığını ispat için menfi tesbit davası açabilir)

2 (İcra İflas Kanunu 72. Madde – İcra takibinden önce açılan menfi tesbit davasına bakan mahkeme, talep üzerine alacağın %15’inden az olmamak üzere gösterilecek teminat karşılığında, icra takibinin durdurulması hakkında ihtiyati tedbir kararı verebilir.)

3 (İcra İflas Kanunu 72. Madde – Borçlu, menfi tesbit davası için tedbir kararı almamış ve borcu da ödemişse, artık davaya istirdat davası olarak devam edilir)

Tags: