Arama yapmak için yazın

Borç-icra Genel

İtirazın Kaldırılması ile itirazın reddi arasındaki fark

fta Şub 15

İtirazın Kaldırılması ile Reddi Arasındaki Fark Nedir?

Siz icra takibine süresinde itirazda bulunup takibi durdurdunuz ve bombayı rakibin yani alacaklı olduğunu iddia eden tarafın kucağına attınız.  Artık an itibariyle alacaklı avukatının önünde zaman ayarlı bir bomba var demektir; İtirazın kaldırılması ile reddi. 

İtirazın Kaldırılması yada İtirazın İptali Nasıl Talep Edilir?

Şöyleki; siz itiraz ettiğinizde, karşı tarafın  2 yol vardır:

  1. Birincisi itirazın öğrenilmesinden itibaren 6 ay içinde icra mahkemesine başvurup itirazın kaldırılmasını talep etmek. (1)  Bu davanın ilk duruşmasına gitmezseniz yada mazeretinizi belgelendirecek bir belge sunmazsanız hakim, itirazın geçici olarak kaldırılmasına ve aleyhinize toplam alacağın %10’u oranında para cezasına hükmeder, dikkatli olun!  
  2.  İkincisiyse; 1 yıl içinde itirazın iptali için ilgili mahkemeye başvurmaktır. (2)

İtirazın İptali Davası Nereye Açılır?

İlgili mahkeme diyorum; çünkü kira alacağı söz konusuysa sulh hukuk mahkemesi, ticari durumlardaysa yerine göre asliye hukuk mahkemesi, yerine göre asliye ticaret mahkemesi yetkilidir. (3)  

Önce Hangi Dava Açılmalı?

 İtirazın kaldırılması ile reddi için diğer önemli konu dava sırasıdır. Burda şöyle bir bilgiyi belirtmekte fayda var; eğer itirazın iptali davası açıldıysa, artık itirazın kaldırılması talebinde bulunulamaz. Ancak önce itirazın talebinde bulunulduysa, bundan vazgeçilip itirazın iptali davası açılabilir.

İcrada itirazın iptali Zamanaşımı Süresi

Lütfen unutmayın; bu 6 aylık ve 1 yıllık süreler hak düşürücü sürelerdir. Bu anlamda yanlış kabloyu seçip süreyi kaçırırsanız icra takibiniz elinizde patlar.

 

Yönergeler:

  1. İcra İflas Kanunu 68. Madde –  Alacaklı taraf, itirazın kendisine tebliği tarihinden itibaren 6 ay içinde itirazın kaldırılmasını isteyebilir. Bu süre içerisinde itirazın kaldırılması istenilmediği takdirde yeniden ilâmsız takip yapılamaz.
  2. İcra İflas Kanunu 67. Madde – İtirazın hükümden düşürülmesi –  Takip talebine itiraz edilen alacaklı, itirazın tebliği tarihinden itibaren 1 sene içinde mahkemeye başvurarak, alacaklı olduğunu ispat edebilmek şartıyla itirazın iptali davası açabilir.
  3. İtirazın kaldırılması talebi icra mahkemesinden talep edilir – itirazın iptali davası konusuna göre genel ve özel mahkemelerde açılır .

İcra davaları ile ilgili daha fazla bilgi için tıklayınız. 

Tags: