Arama yapmak için yazın

Genel Tüketici Hakları

Kredi Dosya Masrafı İadesi Bankadan Nasıl Alınır?

fta Şub 06

Kredi dosya masrafı iadesi

Öncelikle kredi dosya masrafı iadesi için hakkınız var mı ona birlikte bir bakalım. Bildiğiniz gibi; bankalar kredi dosya masrafı adı altında kredilerden belirli bir oranda kesinti yapar. Önceden bunun tek dayanağı kredi sözleşmenizdi. Önceden dediğimiz en azından 3 Ekim 2014 yılına kadar. *Bu tarihte yapılan değişiklikle; artık bankalar verdikleri kredinin karşılığında her 1000 lira için 5 lira masraf alıyorlar. Yeni adı da kredi tahsis ücreti. Anlayacağınız; artık bankanın bu ücreti almasının önünde bir engel yok. Ancak bir noktaya dikkat. 

Kredi dosya masrafı iadesi için hakkınız var mı?

Yapılan bu değişiklik, 3 Ekim 2014 tarihinden sonraki krediler için geçerli. Yani; daha önce alınmış kredi dosya masraflarının iadesi için hakkınız hala devam ediyor. **Burda tarihe dikkat etmeniz lazım. Mesela; bugünün 5 Mart 2019 olduğunu düşünelim. 10 yıl geriye gittiğimizde 5 Mart 2009 oluyor. İşte 5 mart 2009 tarihinden 2 Ekim 2014 tarihine kadar çektiğiniz krediler için dosya masrafı iadesini talep edebilirsiniz.

Kredi dosya masrafı iadesi için ne yapılmalı?

Eğer sizin de kredi dosya masrafı iade hakkınız var ise yani tarih tutuyor ise o halde nasıl yapacağınıza bakalım;

  1. Öncelikle bankanın genel merkezine dilekçeyle başvurup iade talep edin.
  2. Dilekçenize kredi numaranızı ve çekilen tarihini yazarsanız iyi olur.
  3. Bunları dilekçede belirttikten sonra iadeli taahhütlü olarak PTT’den göndereceksiniz.

Kredi Dosya Masrafı İadesi Talebinizi İlk Adımda Banka Kabul Etmezse Ne Yapacaksınız?

Peki ne olacak? Tabiki banka genel merkezi büyük ihtimalle işinizi çözmeyecektir.  Dosya masrafınızı almak için şimdi sırada ne var;

  1. Krediyi çektiğiniz şubeye başvurup kesilen masrafı da gösteren bir dekont alın. Çünkü hakem heyetine başvurmak için kesintiyi gösteren bir belgeye ihtiyaç var.
  2. Banka sırf sizi bezdirmek için belge başına 70-80 Lira talep edecektir. Olsun, o ücretin de dekontunu alın ve şikayetinizi bildirirken ekleyin, zira onun da iadesi mümkün. Ve günün sonunda kesilen dosya masrafını bildiren belgeyi aldınız.
  3. Artık tüketici hakem heyetine başvurma vakti.

Dosya Ücreti İadesi İçin Tüketici Hakem Heyetine Nasıl Başvurabilirsiniz?

THH’ne nasıl başvuracağınıza gelince; tüketici hakem heyeti başlıklı videolarımızı izlemeniz halinde, heyetle ilgili kafanıza takılan tüm sorulara yanıt bulabilirsiniz. Yalnızca bir konuda sizi aydınlatmak istiyorum;  yaşadığınız yerde Tüketici mahkemesi yoksa, davanıza Asliye Hukuk Mahkemesi bakacaktır.

 

Banka Kredisi i.çin Kesilen Dosya Ücreti İadesi İçin Yönergeler;

*FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

10. Madde – Finansal tüketicilere kullandırılacak krediler için kredi ihtiyacının karşılanmasına olanak sağlayan sistemin işletilmesi ve operasyonel süreçlerin yönetilmesi amacıyla alınan tahsis ücreti dışında, istihbarat ücreti, kredi işlem fişi ücreti, ödeme planı değiştirme ücreti, değişken taksitli ödeme planı ücreti gibi her ne ad altında olursa olsun başkaca bir ücret alınamaz. Kredi tahsis ücreti, kullandırılan kredi anaparasının binde beşini geçemez. Kurul, gerekli gördüğü hallerde bu sınırı artırmaya ve azaltmaya yetkilidir.

 

**Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. Maddesi – Değeri iki bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, üç bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine, büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise iki bin Türk Lirası ile üç bin Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunludur. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz.

 

***Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 73. Maddesi- Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir.  Tüketici davaları, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesinde de açılabilir.

Tags: