Arama yapmak için yazın

YSK Seçim Özel

Seçimde Kullanılmayan Oy Pusulaları ve Zarflar Ne Yapılır?

fta Nis 05

Oy sayımı öncesinde seçimde kullanılmayan oy pusulaları ve zarflar çöpe mi atılır, geri mi gönderilir, nasıl geri geri gönderilir?

Oy Sayımı Öncesinde Kullanılmayan Seçim Malzemelerinin Akıbeti Ne Olur ?

2018 yılındaki seçimlerde katılım oranımız tam olarak%86.2 di. Böylece Avustralyadaki yüzde doksan bir ve Belçika’daki seksen dokuzluk oranlardan sonraki en güçlü katılım oranını yakaladık. Buna rağmen belirli bir oranımız çeşitli nedenlerle oy kullanmadı. Dolayısıyla  zarf ve oy pusulaları arttı.

 Seçimde Kullanılmayan Oy Pusulaları ve Zarflar Ne Yapılır?

  1. Seçimden sonra oy kullanmayanlar icin hazırlamış zarflar ve pusulaları kullanılmamış sayılır.
  2. Bunların oy veren seçmen sayısına eklenerek kurula teslim edilen birleşik oy pusulası veya zarf miktarı toplamına uygun olup olmadığı tespit edilir.
  3. Kullanılmayan birleşik oy pusulaları veya zarflar ayrı ayrı paket haline getirilerek mühürlenir ve üzerlerine hangi seçime ilişkin olduklarına dair numara yazılır.
  4. Sandık kurulu başkanı, EVET veya “TERCİH” mühürlerini bir zarfa koyarak bu zarfın ağzını kapatır ve mühürler, torbaya koyup  torbanın bu kısmını sicimle bağlar.
  5. İlçe seçim veya görevli geçici ilçe seçim kuruluna teslim eder.
  6. Bu işlemler bitirildikten sonra sandıktan çıkacak birleşik oy pusulalarının konmasına yarayan torbanın boş olduğu tespit edilip tutanağa geçirilir.
Tags: