Arama yapmak için yazın

Genel Tüketici Hakları

Kredi erken kapama cezası geri alınır mı

fta May 15

Kredi erken kapama karlı bir işmiş gibi görünür.  Ancak kredi erken kapama cezası diye bir durumla karşılaşırsınız. Erken ödeme faiz indirimi beklerken karşılaşılan  kredi erken kapatma cezası her kredi için geçerli değildir. Kredi erken kapama hesaplaması nasıl yapılır? 

Kredi Erken Kapama Cezası İçin Ne Yapmalıyım?

Hayatınız rutin akışında devam ederken bir şekilde ihtiyacınız oldu ve bankadan kredi çektiniz. Daha sonra bir alacağınızı tahsil ettiniz ve bu sayede krediyi erkenden kapamak istediniz. Mantıken bunun çok normal olduğunu düşünüyorsunuz, oysa bankalar açısından durum pek öyle değil. Çünkü, banka size kredi verirken, sizden alacağı tüm faizi hesaplar ve iş akışını ona göre düzenler. Siz krediyi erken kapamayla bankayı bu faizlerden mahrum bırakmış olursunuz. Bu yüzden o da size cezayı keser ve adına da Erken Ödeme Tazminatı der.

Kredi Erken Kapama Hesaplaması ve Cezası 

İlk önce şunu unutmayalım; Taşıt ya da ihtiyaç kredinizi erken kaparsanız banka size ceza uygulamaz. Fakat konut kredilerinde durum farklıdır. * Örneğin; bir konut krediniz var diyelim. Eğer kalan vadeniz en fazla 36 ay ise, 36 aylık ödemenin tüm faizleri anaparadan düşülür, kalan anapara üzerinden hesap yapılır ve banka sizden %1 oranında erken ödeme tazminatı alır. Ancak, kalan vadeniz 36 aydan daha fazla ise, bu durumda erken ödeme tazminatı %2 oranında alınır.

Kredi kapama hesaplamasında bu oranların üzerine çıkılamaz.

Bu oranlar en üst seviyedeki oranlardır. Banka isterse bu oranlardan daha az bir erken kapama tazminatı da alabilir. Yani bu durum tamamen bankanın insiyatifinde.

Ödenen Erken Kapama Cezası Nasıl Geri Alınır?

Diyelimki bir vesileyle sizden alınan tazminat, kanuni orandan daha fazla. Bu durumda derhal banka müşteri hizmetlerini arayıp durumu anlatın ve fazla kesilen tazminat tutarının iadesini talep edin. Pek değerli müşteri temsilcisi çoğu zaman olduğu gibi talebinizi yerine getirmeyebilir.

Siz ikinci yol olarak; kredi bilgileri ve fazla kesilen tazminatı belirttiğiniz dilekçeyi banka genel merkezine iadeli taahhütlü postalamalısınız.

Buradan da sonuç alamazsanız; pes etmeyin ve tüketici hakem heyetine başvurun.

Tüketici Hakem Heyeti başvuru dilekçesi ve yöntemleri için bu videomuzu seyredin.

 

*( Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 37. Maddesi – Erken ödeme tazminatı gerekli faiz indirimi yapılarak hesaplanan ve tüketici tarafından konut finansmanı kuruluşuna erken ödenen tutarın kalan vadesi otuz altı ayı aşmayan kredilerde yüzde birini, kalan vadesi otuz altı ayı aşan kredilerde ise yüzde ikisini geçemez. Oranların değişken olarak belirlenmesi hâlinde tüketiciden erken ödeme tazminatı talep edilemez.)

Tags: